Singir Rupa Jalma

“Singir Rupa Jalma”

Menggambarkan tingkah laku (Syakhsiyyah Islamiyah) manusia hidup di dunia

 Rupa jalma wajib nglakoni agama,

Dzohir batin terus akherat ya utama

Ngelmu telu sarenget lan tarekat,

khakekate yen weruh marang pangkate,

 

aja dhemen ngibadah semayena mbesuk,

lah elinga mbesuk tambah busuk,

rumasane mbesuk tuwa gimen gampang,

wusanane pipi kempong untu rompang,

 

mata rebes geger wungkuk ati goyang,

kurang mangan mrengut putune den granyam,

den turuti mangan ayem mapan ndekikel,

kacemutan putune ngguyu kapingkel,

 nyawang nini pemangane den didiyani,

layangane aneng pager amedeni,

ana pangan yen den mamah ronyah-ranyih,

tur gi enom semayane mbesuk tuwa,

ing wusana uwis tuwa ala lelewa,

 

lah ya iku syetan tan kena tiniru,

mbesuk mati panggonane geni biru

lah mulane ngawruhana mumpung enom,

aja pijer kesengsem mbesusinom,

 

aja gumun susu menter tindak sengkleh,

mbesuk tuwa sikut bengkok susu gembleh,

aja bungah rambut ireng dawa ndadi,

mbesuk tuwa uwan njepluk kaya medi,

 

kabeh awak tambah tuwa tambah rusak,

ngaji ngelmu tambah tuwa tambah ladak,

ngaji ngelmu nedya kanggo angibadah,

maring Alloh  mesti lawas bisa tambah,

 

dene ana enom ngaji tuwa bubrah,

sebab ngaji nedya ora nggo ngibadah,

sangang dina repot temen aku iki,

pancen bisa ngaji tan kepengin rabi.

 

Lanang wadon uwis dadi jodhone,

Wadon ngaji lanang mulang wus wajibe,

Urip sira ngawan bengi ngenti pati

Yen wis mangsa urip entek sida mati.

 

Lah pikiren apa kang ginawa mati,

Ora liya mring Pangeran padha bekti,

Mesthi mbesuk swarga sira memeliki,

Sebab rira aneng dunya padha ngamal.

 

Ngamal sholeh aneng kubur dadi kanca,

Kabeh ngamal saking dunya pada teka,

Gawe bombong gawe seneng gawe lega,

Tambah-tambah ana sorot saka swarga,

 

Beda karo wong mati kenang bendu,

Nyawa metu sekang jasad ya kesusu,

Mangkat ngkubur rupane ragu-ragu,

Sebab ngrasa aneng dunya tanpa ngamal.

 

Tanpa kanca aneng kubur peteng dhedhet,

Lelimengan kubure krasa nesek,

Ana kanca ngamal ala saka dunya,

Rupa uwong borok topok gudhig mimir.

Sebab sira aneng dunya padha kikir.

 

Eling-eling pra manusa aja sasar,

Aneng dunya kaya dene lunga pasar,

Bali pasar wektune wus wektu ngasar.

Srengengene mesthi bae enggal surup,

 

Semesthine kabeh wong bakal surud,

Innalillahi wainna ilaihi roji’un,…

 ———————————-

Singir iki kena kanggo amalan lan kanggo meningkatkan ke Imanan, amalkan sampai hafal, tinimbang dangdutan, idhep-idhep ngibadah. Supaya ora mboseni, mulane kudu nganggo lagu, lagune ya lagu singiran, kaya lagu singir Penganten.

 Singir Rupa Jalma ini dicatat kembali oleh Ki Moch. Sjaichan, di Karang duren Purwojati Banyumas, 17 Mei 1996.

Abu Mufid

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *